Loading
KURUMSAL
KURUMSAL

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANDAPROFESYONEL ÇÖZÜMLER

BAİS A.Ş yurtdışında ve yurtiçinde (Belediyeler, kamu kurumları ve kurumsal firmalar.) özel amaçlı üst yapılı araçlarla ilgili talepleri karşılamak ve onlara profesyonel kadrosu ile en iyi çözümleri sunmak için kurulmuş bir üretici firmadır. Yenilikçi ve araştırmacı mühendislik çalışmaları ile isteğe bağlı özel ihtiyaçlara da cevap verebilen BAİS kendine özgü tasarımları ile rakiplerine göre farklılık yaratmaktadır. Yangına Müdahale Araçları, Kanal Açma ve Temizleme Araçları, Çöp Toplama Araçları, Su Tankerleri, Sepetli Platformlar, Savunma Sanayisi için Özel Araçlar vb. ürün yelpazemizde yer almaktadır. Ayrıca sektörün önde gelen kamyon üreticilerinin onaylı üstyapıcısı olan BAİS, partnerlerinin taleplerine göre proje ve özel çözümler üretmekte, servis hizmetleriyle de takdir görmektedir. Ankara 1.Organize Sanayi Bölgesinde,10.000 m2üretim sahasında, faaliyetini sürdüren BAİS, profesyonel kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği ürünleri dünyanın birçok ülkesine ihraç etmekte ve tercih edilen bir dünya markası olmayı hedeflemektedir. Saygılarımızla…

 • 00

  Ürünler

 • 00

  İhracat Yapılan Ülke

 • 00

  Bayiler

 • 00

  Üretim Kapasitesi (Araç/Yıl)

MİSYON

Kurulduğu günden bu yana uluslararası standartlara uygun olarak sıfır hata, yüksek kalite ve yenilikçi bir anlayışla estetik tasarımlar yaparak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmaktır.

VİZYON

Faaliyet alanlarımız ile ilgili Dünya pazarında; yenilikçi, kaliteli ve estetik hizmetlerimizle her zaman lider bir marka olarak kalmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızı, yurt içinde ve uluslararası platformlarda ürün ve hizmet kalitemiz ile en iyi şekilde temsil ederek marka değerimizi artırmak temel ilkemizdir.

Bunun için;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Yasal mevzuat ve şartlara; ulusal ve uluslararası standartlara ve uygulanabilir tüm gerekliliklere uyarak, süreç odaklı bir yaklaşımla verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket etmeyi,
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı,
 • Hızla gelişen teknoloji, ekonomi, çevre arasındaki entegrasyonu yakından takip ederek ve yeni pazarlar bularak iş hacmimizi genişletmeyi,
 • Ürünlerimizi; yetkin personel kadromuz ile düşük maliyet ve yüksek performans dengesi ile risk ve fırsat değerlemelerini yaparak tehlikeleri ortadan kaldırıp üreterek sektördeki rekabet gücümüzü artırmayı,
 • İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, çalışanlarımızın yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik iletişim programları kurmayı,

şirket politikası olarak benimseyerek taahhüt ediyoruz.

İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İSG, Çevre ve enerji konusundaki yasal mevzuatlar, paydaşlarımız ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara uyarak çevreye zarar vermeden, enerji tasarrufu sağlayarak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturarak, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim performansını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek öncelikli hedefimizdir.

Bu kapsamda;

 • Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması, çevrenin korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, alt yapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları minimuma indirerek kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak geri dönüşümü desteklemeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak, sıfır iş kazası ve sıfır atık hedefi ile oluşabilecek çevre kirliliği, yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı gerekli önlemleri almak için çalışanların (ve/veya çalışan temsilcilerinin) katılımı ile riskleri belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedefler ve programlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın, Çevre yönetim sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri konularında sürekli eğitim almalarını sağlayarak, farkındalıklarının artmasını, bilinçli, katılımcı ve ekip çalışmasına yatkın hale gelmelerini teşvik etmeyi ve bu sayede sürekli iyileştirme çalışmalarını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği, Çevre ve enerji tasarrufu konularında tüm paydaşlarımız, tüm sektörler ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak bilincin oluşmasına ve/veya artırılmasına katkıda bulunmayı,

Bütün işlemleri “Önce İş Güvenliği Gelir”, “Hiçbir Şey İnsan Yaşamından Daha Önemli Değildir” ve “Çocuklarımıza Temiz ve Güvenli Bir Çevre Mirası” ilkeleri üzerine yapılandırarak, gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt ederiz.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı Bais İş Makinaları Mühendislik Taşımacılık Demir Çelik Müşavirliği San. Tic. A.Ş.’nin rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

2. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm şirket çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • Şirket Yönetim Kurulu’nca onaylanmış, açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve şirket İş Etiği Kurallarının,
 • İş sözleşmelerinin,
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler sayılabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 • Koordinasyon Kurulunun etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
 • Koordinasyon Kurulunun Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Koordinasyon kurulu kendi görev alanlarında şirket faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüm şirket çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve şirket uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kuruluna bildirmek ile sorumludur.

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Yönetim Kurulu denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik Hattı (Yönetim Kurulu) ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla şirketimizle iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Şirket tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler, bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar konusunda Yönetim Kurulundan izin alınmalıdır.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Şirketin tabi olduğu kanun ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; bağış konusunda Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Şirket, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri şirket politikasının dışındadır. 

7. Hatasız Kayıt Tutma

Şirketin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemelerle düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Şirket çalışanlarına oryantasyon eğitimini takiben iş bu politika ile duyurulmuş ve imzalanarak özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir aksiyondur. Bu kapsamda Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da şirket adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Yönetim Kuruluna iletilmelidir. 

Şirketimiz, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da şirket adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Yönetim Kuruluna yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Yönetim Kurulunun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Yönetim Kuruluna iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat (Yönetim Kurulu iletişim bilgileri) ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde iş bu politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların / yürürlükteki sözleşmelerin şirket tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

İş bu politika disiplin prosedürü ile takip edilecektir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası 22 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önce gerçekleşmiş etik dışı kuralları da içermektedir.

Ürünlerimiz

Müşterilerimize en doğru ve en kaliteli ürünleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde üretmek temel hedefimizlerimizden en önemlisidir.

Katalog Talep Formu

Katalog talebinde bulunmak için lütfen tıklayın ve karşınıza çıkan formu doldurunuz, en yakın zamanda adresinize kataloğunuz gönderilecektir. Lütfen iletişim bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

İnsan Kaynakları

İşe alımlarımızda, BAİS A.Ş. kurum kültürüne ve pozisyonuna özel yetkinliklere sahip en uygun adayı firmamıza kazandırmayı hedeflemekteyiz.

KURUMSAL

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Üretim ve satış sonrası faaliyetlerimizde hedeflerimizle tutarlı olarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz.
 • EYS’nin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın gelişiminin ve eğitiminin işimizin bir parçası olduğuna inanıyoruz ve EYS hedefleri doğrultunda çalışmalarımızı yürütüyoruz
 • Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların EYS üzerindeki etkilerini kontrol ediyor, azaltmak için gerekli işlemleri yapıyoruz, tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini minimuma indirmeyi taahhüt ediyoruz
 • Çalışanlarımıza, baş temsilci ve temsilci nezaretinde katılımlarını sağlayarak iş kaynaklı yaralanma ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak kuruluşumuzun amacı, boyutları, bağlamı ve risk ve fırsatları içerecek şekilde gerekenlerin yapılmasını taahhüt ediyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın EYS konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenliyoruz.
 • Yasal ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hassasiyetle uyarak, sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak istiyoruz.
 • Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin EYS’ye uyumlu olmasına çalışıyoruz.
 • Teknoloji, ekonomi, çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirledi.
 • EYS’nin sürekli iyileştirilmesini çabalıyoruz.
 • Muhtemel acil durumları ve iş kazalarını oluşmadan önlemeye çalışıyoruz.
 • EYS’nin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz.

Yangına Müdahale Araçları, Kanal Açma ve Temizleme Araçları, Çöp Toplama Araçları, Su Tankerleri, Sepetli Platformlar, Savunma Sanayisi için Özel Araçlar vb. ürün yelpazemizde yer almaktadır. Ayrıca sektörün önde gelen kamyon üreticilerinin onaylı üstyapıcısı olan BAİS, partnerlerinin taleplerine göre proje ve özel çözümler üretmekte, servis hizmetleriyle de takdir görmektedir.

Haberler

Web Sayfamız Yayında
3.10.2022

Siz Değerli Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeni web sayfamız yayında.

Komatek 2015
11.05.2015
Yeni Logomuz
1.01.2015

Yeni Logomuzun tasarımları tamamlanmış ve müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

İzmir Fuarındayız
20.10.2014

Özel Tasarımlı İtfaiye Aracımız, 14-19 Ekim 2014 tarihleri arasında FORD TRUCKS standında, siz değerli iş ortaklarımızın beğenisine sunuldu.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye 'İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler' adlı dokümandan ulaşabilirsiniz.